Specialprodukter är här olika kringutrustning och redskap, till för specifika situationer.